Рішення


ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

4 серпня 2016 року №8/УІІ-137

Про районний конкурс проектів

розвитку територіальних громад

Полтавського району

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, з метою підтримки місцевих ініціатив, підвищення громадської активності та сприяння сільським громадам району у вирішенні актуальних проблем соціально-економічного характеру та врахувавши рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада вирішила:

 1. Запровадити з 2017 року конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавського району.
 2. Затвердити Положення про районний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавського району (додається).
 3. Виконавчому апарату районної ради забезпечити підготовку та проведення конкурсу.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін

Голова районної ради М.М.Кононенко

Додаток

до рішення восьмої сесії районної ради сьомого скликання

від 4 серпня 2016 року №8/УІІ-137

Положення

про районний конкурс проектів

розвитку територіальних громад Полтавського району

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Положенням регулюється процедура проведення районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавського району (далі – конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування, які передбачають залучення коштів з районного бюджету на вирішення важливих соціальних проблем громад. Організатором конкурсу виступає Полтавського районна рада.

1.2. Метою конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад (далі - проекти), які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, незаборонених законодавством, і спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку територіальних громад та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

1.3. У конкурсі беруть участь проекти сільських рад Полтавського району.

1.4. Основними завданнями конкурсу є:

 • забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів Полтавського району;
 • забезпечення сталого, гармонійного розвитку територіальних громад Полтавського районуіз застосуванням сучасних технологій, інноваційних рішень та оптимізації управлінських схем;
 • співпраця органів місцевого самоврядування, суб"єктів підприємницької діяльності та громадськості.

1.5. Основними напрямами, за якими розробляються проекти є:

 • підтримка амбулаторій загальної практики сімейної медицини та мережі фельдшерсько-акушерських пунктів;
 • впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності;
 • реконструкція та технічне переоснащення об’єктів соціальної інфраструктури;
 • водопостачання та водовідведення (розширення, реконструкція, технічне переоснащення водогонів і каналізаційних мереж);
 • ремонт та реконструкція приміщень соціально – культурної сфери;
 • благоустрій населених пунктів, озеленення вулиць;
 • облаштування та реконструкція місць відпочинку та дозвілля;
 • впорядкування сміттєзвалищ;
 • впорядкування кладовищ;
 • модернізація вуличного освітлення населених пунктів;
 • заходи щодо впровадження молодіжної політики;
 • заходи екологічного спрямування.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

 • Для проведення конкурсу розпорядженням голови районної ради створюється конкурсна комісія у кількості не менше 8 осіб, яка здійснює організацію та проведення конкурсу.
 • Головою конкурсної комісії є голова районної ради.
 • До конкурсної комісії входять депутати районної ради, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою).
 • Персональний склад комісії затверджується головою районної ради.
 • Конкурсна комісія:
 • контролює дотримання даного Положення та процедури проведення конкурсу;
 • проводить конкурс;
 • визначає переможців конкурсу;
 • у ході реалізації проектів здійснює наглядові функції;
 • забезпечує контроль та звітність за результатами реалізації проектів.
 • Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів та оформляється протоколом. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
 • Визначений обсяг фінансування проектів-переможців передбачається у відповідному рішенні районної ради.
 • Координація роботи та організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу покладаються на головного спеціаліста відділу по управлінню майном спільної власності громад Полтавського району виконавчого апарату районної ради.
 • Організаційний супровід конкурсу здійснює виконавчий апарат районної ради.
 • Головний спеціаліст відділу по управлінню майном спільної власності громад Полтавського району виконавчого апарату районної ради надає методичні рекомендації, консультації щодо організації, умов участі в конкурсі та порядку його проведення.
 • Конкурсна комісія проводить перевірку проектів на відповідність вимогам Положення. Проекти, які підготовлені з порушенням вимог цього Положення, не допускаються до участі у конкурсі.
 • У ході проведення конкурсу проектів враховуються:
 • соціальна значимість проекту;
 • наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем;
 • обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту.

 1. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСУ

 • Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови районної ради. Офіційне повідомлення про оголошення конкурсу публікується на веб-сайті Полтавської районної ради.
 • Розробка проектів, що подаються на конкурс, здійснюється сільськими радами, які мають право залучати до цієї роботи ініціативні групи та фахівців відповідних галузей.
 • Заявки і конкурсна документація згідно додатків до Положення подаються головному спеціалісту відділу по управлінню майном спільної власності громад Полтавського району виконавчого апарату районної ради.
 • Кінцевим строком подання проектів для участі у конкурсі є 1 червня.
 • Від кожного учасника конкурсу приймається не більше двох проектів.
 • Протягом 15 календарних днів конкурсна комісія розглядає проекти та готує висновки.
 • Презентація проектів на засіданні конкурсної комісії відбувається публічно за участю розробників проектів та представників засобів масової інформації.
 • Рішення комісії є підставою для оголошення результатів конкурсу.
 • Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради.

 1. УМОВИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

4.1. Обсяги співфінансування проектів-переможців конкурсу з районного бюджету на кожен конкурсний рік визначає районна рада.

 • Видатки районного бюджету складають 50% від вартості проекту, але не можуть перевищувати 200,0 тисяч гривень.
 • Обов’язковою умовою є співфінансування проектів сільською радою.
 • За інших рівних умов перевага надається проектам, де більшою є фінансова участь учасника конкурсу.
 • Кошти районного бюджету виділяються одночасно або після виділення коштів сільського бюджету.
 • Реалізація проектів здійснюється на підставі договорів, що укладаються між переможцями конкурсу і районною радою.

 1. КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ КОНКУРСУ

5.1. По завершенню виконання проекту сільська рада готує описовий та фінансовий звіти, які подаються конкурсній комісії.

5.2. Звіт має містити повний опис робіт, виконаних за проектом, досягнуті результати, а також інформацію про залучення до виконання проекту інших, не передбачених проектом ресурсів у формі коштів, майна, тощо.

5.3. Упродовж першого кварталу після закінчення бюджетного року конкурсна комісія готує інформацію на сесію районної ради про результати реалізації проектів за минулий рік.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради С.М.Декань


Додаток

до Положення про районний

конкурс проектів розвитку

територіальних громад

Полтавського району

Конкурсній комісії

районного конкурсу

проектів розвитку

територіальних громад

Полтавського району

ЗАЯВА

Просимо прийняти проект

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва проекту)

до участі у районному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавського району

 1. Проект обсягом ________ сторінок.
 2. Рішення відповідної сільської ради

від _________№__________(копія).

 1. Електронний варіант проекту.

Сільський голова ___________________ (_______________)

(Підпис) (ПІП)

Дата: “___” _______________ 201__ р. М.П.

Форма заявки для участі у конкурсі

І. ОПИС ПРОБЛЕМИ (потреба в проекті)

1) Охарактеризуйте теперішню ситуацію та проблему, яку ваша громада збирається вирішити;

2) вкажіть сферу, якої стосується дана проблема та наведіть чітку кількісну та якісну інформацію;

3) поясніть, чому ваша громада береться за вирішення цієї проблеми.

ІІ. МЕТА ПРОЕКТУ

Коротко, по можливості одним - двома реченнями, опишіть, що ви хочете отримати в результаті реалізації даного проекту.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Опишіть основні види діяльності (механізм), завдяки яким буде досягнуто мету вашого проекту.

ІV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Розпишіть бюджет проекту за поданими формами:

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування заходів, що здійснюються проектом; перелік та найменування видатків

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування

Районний бюджет

(тис. грн.)

Учасник конкурсу

( тис. грн.)

РАЗОМ

Розклад бюджету за статтями видатків

Статті видатків

Загальна сума

(тис. грн.)

Джерела фінансування

Районний бюджет

(тис. грн.)

Учасник конкурсу

( тис. грн.)

1.Капітальні видатки

2.Поточні видатки

РАЗОМ

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума

(грн.)

Частка в % від

всієї суми

Фінансування з районного бюджету

Фінансування з боку учасника конкурсу

СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ

V. УЧАСНИК КОНКУРСУ

Укажіть інформацію за формою:

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ-УЧАСНИКА КОНКУРСУ

Повна назва територіальної громади-учасника конкурсу

Юридичний статус

Офіційна адреса

Контактна особа

Телефон

Факс

Адреса електронної пошти

Завдання, які покладаються на територіальну громаду в реалізації проекту

Кількість жителів громади, всього (осіб)

Кількість домогосподарств на території громади

Кількість бенефіціарів громади, що отримають користь від реалізації проекту, (осіб)

Досвід співпраці з міжнародними донорами

Керівник територіальної

громади-учасника конкурсу ________________ ___________________

підпис (ПІБ)

МП

VІІ. ЗВІТНІСТЬ

Інформація про виконання проекту районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавського району подається за поданою формою:

Інформація про виконання проекту районного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад Полтавського району у ___­­__ році

Назва

проекту

Обсяг фінансування за рахунок усіх джерел

тис. грн.

Обсяг фінансування за рахунок районного бюджету

тис. грн.

Обсяг фінансування за рахунок бюджету

учасника конкурсу

тис. грн.

Результати реалізації

проекту

(в т.ч. введення потужностей

у відповідних одиницях, фото об’єкта)

план

факт

план

факт

план

факт

Керівник органу місцевого

самоврядування ______________ _______________

підпис (ПІБ)

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради С.М.Декань

Календар подій

ПнВтСрЧтПтСбВс

Фотогалерея


Відеоканал


Актуальні
конкурси