Про затвердження Районної цільової програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Полтавського району та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік


ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження Районної цільової програми

по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою

недостатністю, які проживають на території Полтавського району

та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік

Відповідно до п. 16 ч. І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 19 листопада 1992 р. № 2801- ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України № 1303 від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», враховуючи життєву необхідність отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю, що отримують гемодіаліз, дороговартісних медичних препаратів для підтримки життєдіяльності в умовах амбулаторного лікування за місцем проживання та стаціонарного лікування на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, в відділенні нефрології та діалізу та беручи до уваги неодноразове звернення хворих на хронічну ниркову недостатність до районної ради та районної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров‘я облдержадміністрації, висновки постійних комісій районної ради з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін та в справах молоді, освіти, культури, духовності, медицини, спорту та соціального захисту населення і учасників антитерористичних операцій, районна рада вирішила:

1.Затвердити Районну цільову програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік (далі - Програма), що додається.

 1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету та бюджетів об"єднаних територіальних громад для проведення виплати щомісячної матеріальної допомоги особам з інвалідністю І групи, які потребують лікування шляхом гемодіалізу (далі-Порядок), що додається.
 2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 3. Головним розпорядником коштів при наданні цільової грошової допомоги визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради в справах молоді, освіти, культури, духовності, медицини, спорту та соціального захисту населення і учасників антитерористичних операцій.

Голова районної ради М.М.Кононенко

Паспорт

Районної цільової програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Полтавська районна рада,

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Комунальне підприємство “Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги” Полтавської районної ради

2.

Розробник Програми

Комунальне підприємство “Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги” Полтавської районної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Комунальне підприємство “Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги” Полтавської районної ради

4.

Учасники Програми

Полтавська районна рада,

Комунальне підприємство “Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги” Полтавської районної ради

5.

Термін реалізації Програми

2020 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2020рік

районний бюджет – 52200 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять четвертої сесії Полтавської районної ради сьомого скликання

від «___»_________2019р. №

Районна цільова програма

по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік

 1. Загальні положення

Районна цільова програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік (далі Програма) розроблена у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. ’’Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань’’.

В Полтавському районі станом на 01.12.2019 року проживає 3 хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, в відділенні нефрології та діалізу (відділення хронічного гемодіалізу) та потребують забезпечення дорого вартісних препаратів, згідно протоколу лікування нефрологічних хворих та висновку обласного та районних нефрологів. Це люди, які за станом здоров’я змушені тричі на тиждень проходити процедуру гемодіалізу (підключення до апарату штучної нирки) та підтримувати процеси життєдіяльності організму дорого вартісними препаратами ( в тому числі щомісячне придбання рекомбінантного людського еритропоетину). Так як згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303, нефрологічні захворювання не включені до переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно, то ця категорія хворих отримує медичні препарати з 50 % знижкою, у результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах їх життєдіяльності. У результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах їхньої життєдіяльності.

 1. Мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення виконання завдань органів влади в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності громадян Полтавського району, хворих на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз.

3.Заходи по виконанню Програми

 1. Взяття на облік осіб, які мають право на пільги відповідно до Програми.

Комунальне підприємство “Полтавський

районний клінічний центр первинної медичної

допомоги” Полтавської районної ради

Термін - постійно

 1. Забезпечення своєчасного перерахування коштів особам, які отримують програмний гемодіаліз в обласних медичних закладах.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації

Термін - Щомісячно

Процедура призначення цільової грошової допомоги

За призначенням цільової грошової допомоги хворі з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз, звертаються до управління соціального захисту населення Полтавської райдержадміністрації з відповідною заявою, на основі якої формується справа особи з інвалідністю, що претендує на таку допомогу, до якої додають такі документи:

- довідку ЛКК з лікарні, що підтверджує факт захворювання на хронічну ниркову недостатність, отримання програмного гемодіалізу та призначене лікування та заяву;

- паспорт та його копію;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та її копію;

- реквізити рахунку в банківській установі для відшкодування коштів;

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить призначення допомоги з місяця, в якому подано заяву з пакетом документів, складає відомості та списки на виплату через установу банку.

Призначення та виплата допомоги проводиться щомісячно.

Виплата допомоги перераховується на особовий рахунок в банку, що зазначається в заяві.

Виплата проводиться безпосередньо хворому або уповноваженій ним особі за довіреністю, що оформлена в установленому порядку.

 1. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів об'єднаних територіальних громад в межах кошторисних призначень.

Комунальне підприємство «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» Полтавської районної ради сумісно з Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації за підсумками року аналізує та подає районній раді звіт про виконання Програми та вносить пропозиції районній раді і фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо уточнення потреби в коштах на наступний рік.

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріальні умови осіб, які отримують гемодіаліз, та своєчасно проходити курси програмного гемодіалізу.

Обсяги фінансування Програми

На що виділяються кошти

Джерела фінансування

2020 р.

Надання цільової грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в 2020 році

Районний бюджет

52200,00 грн

5.Контроль та координація за виконанням Програми

Контроль за виконанням даної Програми покладено на управління соціального захисту населення райдержадміністрації та Комунальне підприємство “Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги” Полтавської районної ради.

Координаторами Програми є постійні комісії районної ради з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін та в справах молоді, освіти, культури, духовності, медицини, спорту та соціального захисту населення і учасників антитерористичних операцій.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради С.ДЕКАНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять четвертої сесії

Полтавської районної ради сьомого скликання

від «___»__________2019 р. №

ПОРЯДОК

виплати щомісячної матеріальної допомоги особам з інвалідністю І групи, які потребують лікування шляхом гемодіалізу

 1. Цей Порядок визначає надання щомісячної матеріальної допомоги на лікування особам з інвалідністю І групи, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, з метою розв’язання конкретних проблем соціального захисту окремих громадян району, які опинилися в скрутному матеріальному становищі у зв’язку з тяжкою хронічною хворобою нирок та проходять щотижневе лікування шляхом гемодіалізу (три сеанси на тиждень) у лікувальних закладах Полтавської області.
 2. Порядок поширюється на осіб з інвалідністю І групи, які хворіють на ниркову недостатність та потребують лікування шляхом гемодіалізу.
 3. Щомісячна матеріальна допомога надається:

2 особам з інвалідністю в розмірі по 1600,00 грн (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок, препарат Аранесп);

1 особі з інвалідністю в розмірі 1150,00 грн. ( одна тисяча сто п’ятдесят гривень 00 копійок, препарат Епобіокрин).

 1. Для отримання щомісячної матеріальної допомоги особи з інвалідністю І групи подають до управління соціального захисту населення райдержадміністрації такі документи:

- заяву;

- паспорт та його копію;

- ідентифікаційний номер та його копію;

- реквізити рахунку в банківській установі для відшкодування коштів;

- довідку з Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського про режим амбулаторного лікування.

 1. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить виплату допомоги з місяця, в якому подано заяву та пакет документів.
 2. Виплата щомісячної матеріальної допомоги здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації за рахунок видатків районного бюджету та бюджетів об'єднаних територіальних громад в межах затвердженого кошторису на поточний рік через установи банків шляхом перерахування коштів на особистий рахунок особи з інвалідністю.
 3. Виплата щомісячної матеріальної допомоги припиняється у разі зміни місця проживання, закінчення лікування у лікувальному закладі Полтавської області або смерті особи з інвалідністю.
 4. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно з чинним законодавством.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради С.ДЕКАНЬ

Календар подій

ПнВтСрЧтПтСбВс

Полтавський
район

відеофільм


Фотогалерея


Відеоканал


Актуальні
конкурси