• Версія для друку Більший шрифт Звичайний шрифт

  Довідка про підсумки роботи Комунальної організації (установа, заклад) «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району» Полтавської районної ради за 2017 рік

  Довідка

  про підсумки роботи Комунальної організації (установа, заклад) «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району» Полтавської районної ради за 2017 рік

   

             Діяльність комунальної організації (установа, заклад) «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району» Полтавської районної ради спрямована на забезпечення умов якісного обслуговування мережі закладів освіти району.


           Протягом звітного періоду службою бухгалтерського обліку та звітності комунальної організації «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району»  проведено значну роботу щодо організації та функціонування даної комунальної установи та закладів освіти, які є у підпорядкуванні відділу освіти Полтавської райдержадміністрації.


         Службою бухгалтерського обліку та звітності своєчасно  та відповідно до законодавства проведено тарифікацію педагогічних працівників. Забезпечено вчасне перерахування коштів по заробітній платі, комунальних послугах, харчуванню та інших обов'язкових платежах з  господарської діяльності відділу освіти райдержадміністрації та комунальної організації МСЦОЗО, що забезпечило відсутність кредиторської заборгованості та належне функціонування закладів освіти Полтавського району.


          Служба бухгалтерського обліку оформила та зареєструвала в органах держказначейства 484 договори по відділу освіти та 58 договорів по комунальній організації МСЦОЗО, які попередньо були розміщені у електронній системі  ПРОЗОРО, відповідно до законодавства.


          Своєчасно надана звітність в органи держказначейства, Департамент освіти і науки, податкові органи, органи соціального страхування, статистичну службу Полтавської області.


          Служба бухгалтерського обліку надавала всі необхідні документи та копії документів, згідно законодавства, всю необхідну інформацію, а також складала таблиці, розрахунки та інше державним аудиторам Управління південно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


  Службою бухгалтерського обліку та звітності за період 2017 року відображено в документах достовірну та у повному  обсязі інформацію  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. Забезпечено  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасне подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань. Достовірно   та   у   повному  обсязі відображено операції у бухгалтерському обліку та звітності;  забезпечено  контроль  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.  Здійснено поточний контроль за: дотриманням бюджетного  законодавства при взятті бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;  правильністю зарахування та використання власних надходжень відділу освіти Полтавської РДА.

  Своєчасно  та у повному обсязі перераховано податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів по відділу освіти та комунальній організації.

  Забезпечено  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів; щодо проведення господарських операцій;  інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних  цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу.

  Проведено   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо недопущення причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості; забезпечено     дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; забезпечено    достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;
  повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

  У 2017 році вчасно та в установлені терміни поданий до фінансового управління Полтавської РДА бюджетний запит на 2018 рік по навчальним закладам району. Крім того розрахований бюджет на навчальні заклади, які відходять до ОТГ.


            У межах компетенції забезпечено контроль за використанням коштів з метою уникнення нецільового використання.


         Належне функціонування закладів освіти взаємопов’язано з наданням якісних послуг з господарського обслуговування.  У взаємодії з керівниками навчальних закладів сформовано потребу на придбання необхідних матеріалів, проведення поточних, капітальних ремонтів.


          Сферою особливої уваги є організація роботи із забезпечення учнів та працівників району регулярним безкоштовним підвезенням. Підвозом до навчальних закладів забезпечено 945 учнів та 29 учителів (100%від потреби). Для підвезення учнів до начальних закладів, у яких відсутній шкільний автобус (Гожулівський НВК, Ковалівська ЗОШ І ступеня, Тростянецький НВК), укладені договори з приватними перевізниками (підвозом охоплено 89 учнів).       


         Систематично та за потребою проводяться ремонтні роботи та технічне обслуговування шкільних автобусів: придбано запчастин, шин, акумуляторів  на суму  200804 грн.; проведено поточний ремонт автобусів на загальну суму 90.000 грн.; використано 12.500 грн. на технічне обслуговування, страхування водіїв, автобусів.


           З початку  2017 року господарською групою МСЦОЗО за рахунок коштів районного бюджету організовано надання  послуг по поточним ремонтам. Проведено поточний ремонт:


  -            поточний ремонт системи електропостачання та освітлення Судіївської ЗОШ І-ІІ ступенів;


  -            поточний ремонт системи каналізації та водопроводу в їдальні Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; поточний ремонт системи освітлення Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ст.; поточний ремонт системи водопостачання кухні Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ст.; поточний ремонт системи електропостачання підвалу Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ст.;


  -            поточний ремонт системи електропостачання Вацівської ЗОШ І-ІІ ст.;


  -            поточний ремонт системи електропостачання та освітлення Супрунівського НВК; поточний ремонт системи водопостачання Супрунівського НВК;


  -            поточний ремонт системи опалення Тахтаулівського НВК; поточний ремонт насосу т/генераторної Тахтаулівського НВК; поточний ремонт електропостачання Тахтаулівського НВК;


  -            поточний ремонт класу Гожулівського НВК; поточний ремонт туалетів дошкільного підрозділу Гожулівського НВК; поточний ремонт покрівлі Гожулівського НВК; поточний ремонт електропостачання Гожулівського  НВК;


  -            поточний ремонт системи водопостачання Бричківського НВК;


  -            поточний ремонт системи водопостачання Розсошенської гімназії;


  -            поточний ремонт із заміною вікон у Коломацькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;


  -            поточний ремонт Головачанського НВК (заміна двірних та віконних прорізів);


  -        поточний ремонт покрівлі теплогенераторної Абазівської ЗОШ І-ІІІ ст.     

       

           Організовано надання послуг по поточним ремонтам за рахунок коштів сільських рад: поточний ремонт Мар'ївської ЗОШ І ступеня; поточний ремонт покрівлі спортзалу Щербанівського НВК; поточний ремонт класу Щербанівського НВК; поточний ремонт із заміною вікон Щербанівського НВК; замінено освітлювальні прилади в Терешківській ЗОШ І-ІІІ ст.; проведено поточний ремонт із заміною вікон в Коломацькій ЗОШ І-ІІІ ст., проведений поточний ремонт димової труби в Верхолянській ЗОШ І-ІІ ст.


         Проведено роботу щодо підготовки  до опалювального сезону (замір опору ізоляції, заміна електролічильників тощо). Для забезпечення потреб Андрущанської ЗОШ І ступеня, Нестеренківської ЗОШ І ступеня, Верхолянської ЗОШ І-ІІ ступенів, Степанівської ЗОШ І-ІІ ступенів придбано тверде паливо. Надано послуги з технічного обслуговування автоматики безпеки Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ст., Коломацької ЗОШ І-ІІІ ст. та Чорноглазівської ЗОШ І-ІІ ст. Проведено роботу щодо заміни електролічильників в загальноосвітніх закладах району. Придбано елемент живлення до коректора для Пальчиківського НВК; реле напруги і  дифузора для насосної станції Насос+AUJS Wm15M/24L  для Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.


         Організовано проведення капітальних ремонтів:   ремонт початкових класів Супрунівського НВК; реконструкція покрівлі Розсошенської гімназії, реконструкція теплогенераторної Супрунівського НВК; капітальний ремонт частини приміщення Абазівської ЗОШ І.ІІІ ст.; капітальний ремонт Калашниківського НВК; капітальний ремонт частини будівлі Степненського НВК; капітальний ремонт спортивного залу в Супрунівському НВК; капітальний ремонт фасаду та вхідної групи із заміною вікон та дверей в Рунівщинській ЗОШ І-ІІІ ст.; капітальний ремонт котельні під теплогенераторну з встановленням твердопаливних котлів та заміною системи опалення в Рунівщинській ЗОШІ-ІІІ ст.; капітальний ремонт фасаду та вхідної групи із заміною вікон та дверей в Новоселівській ЗОШ – 237тис.892грн.


          Виготовлено ПКД та пройдено експертизи по Степненському НВК, (капітальний ремонт частини приміщення), Тахтаулівському НВК (ПКД капітального ремонту по термомодернізації), Калашниківський НВК (коригування ПКД), виготовлення ПКД на будівництво дошкільного підрозділу Щербанівського НВК.


           Протягом березня-квітня, жовтня 2017 року в усіх навчальних закладах району проведено енергоаудит приміщень з метою визначення енергозатрат. За результатами проведеної роботи  складені відповідні акти.

   

            Протягом 2017 року кадровою службою (методист Оніпко О.В.) підготовлено 190 наказів з кадрових питань по Методичному сервісному центру (особовий склад – 104, заохочення - 41, відпустки – 45) та 600 наказів з кадрових питань по відділу освіти (особовий склад – 288, навантаження – 83, заохочення – 82, відпустки – 128). На початок 2017-2018 навчального року завершено кампанію щодо закриття вакансій педагогічних працівників. Проведено тарифікацію педагогічних працівників навчальних закладів району. Складено статистичний звіт 83-РВК (рух  та чисельність  педагогічних кадрів, рух кадрів за 2017 рух).  Складено списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2018 році; розроблено план роботи атестаційної комісії ІІ рівня; проведено чотири засідання комісії. Підготовлено проекти рішень сесії районної ради  про введення додаткових посад у штатні розписи навчальних закладів. Складено перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2018-2022 роки. У 2017 році курсову перепідготовку пройшли 172 педагогічних працівників; на 2018 рік подано 184 замовлення на курсове підвищення кваліфікації. Підсумки проведення курсової перепідготовки у 2017 році узагальнено наказом по відділу  освіти від 15.12.2017 року №360 «Про підсумки курсової перепідготовки за 2017 рік та затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників району у ПОІППО ім. М.В.Остроградського на 2018 рік» та обговорено на нараді директорів навчальних закладів району 20.12.2017 року.


          Методистом  з  бібліотечних  фондів (Осадча Л.М.) проведено роботу щодо конкурсного відбору підручників для учнів 9-х класів на Репозитарії Інституту модернізації змісту освіти.  Відповідно до затверджених контингентів учнів визначено фактичні  показники забезпечення  підручниками учнів  1-11 класів.


         З метою  вирішення проблемних питань  проведено ряд заходів:


  - протягом  вересня   здійснено перерозподіл навчальної літератури між навчальними закладами району відповідно до потреби;


  - сформовано заявку у розрізі класів та  авторів на додаткову потребу у підручниках  для учнів 1-11 загальноосвітніх навчальних закладів району;


  - досягнуто домовленості та  взято  на тимчасове  користування підручники для учнів 4 та 7 класів  у навчальних  закладах  м. Миргорода  та Миргородського району, що  дало можливість тимчасово вирішити проблему  з забезпеченням підручниками  учнів  4  та 7 кл.  у поточному навчальному році.


  - проведено розрахунки кількісних показників   та суми коштів необхідних  для придбання підручників для 4 та  7  класів з урахуванням  п'яти річного циклу їх  використання  та надано  відповідні пропозиції до бюджету.


         Методичним сервісним центром з обслуговування закладів освіти Полтавського району за дорученням відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації розроблено та представлено на розгляд сесії сьомого скликання Полтавської районної ради галузеві програми:


  -            Районна програма роботи з обдарованою молоддю на 2017-2021 роки. За програмою у 2017 році освоєно 100 тис. грн. на винагороди учням та педагогічним працівникам за призові місця у обласному етапі конкурсу МАН та олімпіадах.


  -            Комплексна програма розвитку освітньої галузі Полтавського району на 2017-2020 роки. У 2017 році освоєно 190 тис. грн. на обладнання загальноосвітніх навчальних закладів питними фонтанчиками.


  -            Програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді Полтавського району на 2017-2020 роки. У 2017 році освоєно 90.000 грн.


  -            Програма організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів району на вересень - грудень 2017 року; Програма організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів на січень-грудень 2018 року.


  -            Програма Шкільний автобус» Полтавського району на 2017-2020 роки.

            

             Підготовлено проекти рішень сесії районної ради:


  -        Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів та установ освіти Полтавського району  з 1 червня 2017 року;


  -        Про введення до штатних розписів навчальних закладів посади вихователів (для супроводу дітей), медичних сестер, вихователів ГПД;


  -        Про введення додаткових посад у штатний розпис навчальних закладів освіти району;


  -        Про організаційні заходи з питань створення та діяльності опорного навчального закладу Полтавської районної ради Полтавської області;


  -        Про внесення змін до Програми організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів на вересень-грудень 2017 року;


  -        Про введення у штатний розпис навчальних закладів освіти району працівників шкільних їдалень та харчоблоків;


  -        Про організацію безоплатного харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах та встановлення вартості харчування на вересень-грудень 2017 року;


  -        Про хід виконання районної програми розвитку національної освіти, утвердження авторитету педагога в суспільстві на 2014-2018 роки;


  -        Про введення у штатний розпис навчальних закладів освіти району асистентів вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням (Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тахтаулівський та Щербанівський НВК);


  -        Про включення до Мережі дошкільних навчальних закладів Полтавського району комунальної організації (установи, закладу) «Заклад дошкільної освіти «Дитячий садок «Малятко» Ковалівської сільської ради.

   

         Методичним сервісним центром проведена робота щодо пошуку додаткових ресурсів, нових можливостей для залучення інвестицій у розвиток навчальних закладів району. Напрацьовано та подано грантові проекти:


  -        Проект «Дай руку, першокласнику» районною конкурсною комісією  визначено переможцем у 2017 році. Загальний бюджет – 421,5 тис. грн.


  -        Підготовлено проекти на попередній конкурсний відбір інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2018 році: «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Тахтаулівського НВК» (бюджет 4005,0 тис. грн.), «Капітальний ремонт будівлі дошкільного підрозділу Калашниківського НВК» (бюджет 1144,055 тис. грн.).


  -        У Регіональному конкурсі на кращий проект використання надходжень від рентних платежів серед громад, де ведеться видобуток вуглеводнів визначено переможцем проект, підготовлений МСЦОЗО,   «Встановлення енергозберігаючих систем освітлення  в дошкільних підрозділах Гожулівського, Калашниківського, Мачухівського, Пальчиківського, Степненського, Супрунівського НВК» (загальний бюджет проекту близько 200,0 тис.грн.).

   

         Центром організації методичної діяльності педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів є районний методичний кабінет. Методична робота здійснюється в контексті інноваційних тенденцій розвитку освіти з метою підвищення професійної майстерної учителів. Методичний кабінет здійснює діяльність відповідно до плану роботи  на 2017-2018 навчальний рік.


       Провідним напрямком роботи методичного кабінету є супровід інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи регіонального і Всеукраїнського рівнів. За ініціативи методичної служби району продовжують роботу у  рамках інноваційній освітній діяльності учителі початкових класів:

  -        Гожулівського НВК - впровадження технології розвивального навчання;

  -        Сем’янівського НВК, Степненського НВК, Супрунівського НВК, Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  - інноваційна освітня діяльність  із впровадження  медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»;

  -        Ковалівської ЗОШ І ступеня, Сем’янівського НВК, Степненського НВК, Супрунівського НВК -  дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники»;

  -        Розсошенської гімназії - впровадження Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України».


         Впроваджують в навчальний процес курс «Фінансова грамотність» педагоги Тахтаулівського НВК, Степненського НВК, Головачанського НВК, Мачухівського НВК.


          Працівники методичного кабінету беруть активну участь та залучають учителів до роботи семінарів, конференцій, педагогічних читань, майстер-класів, тренінгів Всеукраїнського та обласного рівнів.  Так, у І семестрі 2017-2018 навчального року:


  -        завідувач РМК Сідокур С.І. взяла участь  у засіданні шостої методичної студії Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників з теми «Управління опорною школою: проблеми і перспективи», представивши досвід з теми «Мережева взаємодія як напрямок професійного розвитку педагогів»; завідувач РМК взяла участь у Всеукраїнському круглому столі «Розвиток шкіл новаторства України в умовах імплементації Закону України «Про освіту»;


  -        учителі початкових класів Степненського НВК, Сем'янівського НВК, Ковалівської ЗОШ І ступеня, Розсошенської гімназії спільно з методистом районного методичного кабінету Стасовською О.М. взяли участь у  Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Особливості реалізації Всеукраїнського проекту «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники (Smart Kids)» у 2017-2018 навчальному році», що пройшов у м. Києві;


  -        учителі Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тахтаулівського НВК, Щербанівського НВК, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, пройшли навчання в рамках реалізації навчально-просвітницького проекту «Розвиток інклюзивної освіти у Полтавській області (методист Кішінець О.А.);


  -        вчителі біології та основ здоров'я спільно з методистом Гришко В.Я. взяли участь у 3 Всеукраїнській науково-практичній інтернет - конференції студентів і молодих учених на тему: «Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи»;


  -        у рамках Програми реалізації  швейцарського-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» відбулася зустріч представників учнівського та педагогічного колективу Розсошенської гімназії, районного методичного кабінету МСЦОЗО з експертом проекту Клокар Н.І. та методистом відділу національно-патріотичного виховання ПОІППО Єщенко М.М.;


  -        завідувач районного методичного кабінету МСЦОЗО Сідокур С.І. та представники адміністрацій навчальних закладів  у листопаді 2017 року взяли участь в обласному семінарі «Медіатекст: ознаки, характеристики, особливості сприйняття»;


  -        методисти, голови районних методичних об'єднань беруть активну участь у обласних семінарах, що проводяться Полтавським обласним інститутом післядипломої освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського (згідно плану ПОІППО).

    

         Структура методичної роботи району забезпечує систему безперервного навчання педпрацівників через різні форми методичної діяльності: робота фахових методичних об’єднань, творчих груп, школи молодого учителя.


          У 2017-2018 навчальному році працюють 29 районних методичних об’єднань та 24 творчі групи, діяльність яких спрямована на моделювання, апробацію, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.


           З метою підготовки до нового навчального року організовано та проведено серпневу конференцію педагогічних працівників, наради директорів, заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи.


         У вересні-грудні 2017 року проведено 28 засідань районних методичних об'єднань, 35 засідань творчих груп, 16 засідань школи молодого учителя.


         У 2017-2018 навчальному році методичний кабінет у співпраці з педагогічними колективами розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учасників навчально-виховного процесу шляхом використання хмарних технологій».  В ході проведення фахових районних методичних об’єднань  (жовтень 2017) методисти ознайомили вчителів з особливостями використання хмарних технологій на уроках, позакласній діяльності та в методичній роботі. На базі Бричківського НВК проведено районний семінар-практикум для заступників директорів навчальних закладів району за темою  «Використання хмарних технологій в управлінській діяльності».


          Методичні заходи відбуваються у інтерактивному форматі: моделювання уроку або фрагменту, практичні заняття, семінари-практикуми, круглі столи, тренінгові вправи, майстер-класи, тематичні екскурсії.


           Реалізуючи завдання науково-методичного супроводу, фахові методисти запрошують на засідання профільних методистів інституту післядипломної освіти, викладачів  вищих навчальних закладів.


           У 2017-2018 навчальному році методистами районного методичного кабінету організовано та проведено:


  -        засідання організаційного комітету із присудження районної премії імені Самійла Величка (вересень 2017);


  -        засідання науково-методичної ради (серпень 2017, листопад 2017);


  -        у жовтні 2017 року на базі  Сем’янівського НВК проведено засідання обласної Школи районних (міських) координаторів учнівського самоврядування «Виховуємо лідерів»;


  -        у листопаді 2017 року на базі дошкільного підрозділу «Ягідка» Супрунівського НВК проведено обласний науково-практичний семінар «Компетентний керівник – ефективний дошкільний навчальний заклад»;


  -        у грудні 2017 року організовано та проведено педагогічний міст між освітянами Решетилівського та Полтавського районів за темою «Особливості організації освітнього процесу в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;


  -        батьки та  вчителі Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Степненського, Супрунівського та  Мачухівського НВК взяли участь у 11-му обласному форумі батьківської громадськості "Виховання громадянина-патріота в контексті Нової української школи", що пройшов у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського;


  -        організовано та проведено районний етап ХХІ математичних змагань імені М.В.Остроградського; районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, районний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;


  -        організовано та проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У районному етапі олімпіад взяли участь 217 учасників із 30 навчальних закладів . У підсумку 61 учні здобули І місце, 77 – ІІ місце, 79 – ІІІ місце.


  -        організовано та проведено І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У конкурсі взяли участь 75 учасників з 23 навчальних закладів Полтавського району та РБДЮТ. У підсумку 27 учнів стали переможцями І етапу конкурсу та будуть представляти Полтавський район на ІІ (обласному) етапі;


  -        організовано та проведено районний етап конкурсу «Учитель року» у номінаціях «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура». Переможцями конкурсу стали: Бородай Л.М., учитель Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у номінації «Фізика»; Ярош Н.І., учитель Тростянецького НВК у номінації «Українська мова та література»; Пушкар В.С., учитель Тростянецького НВК у номінації «Фізична культура».


          У вересні 2017 року в рамках Всеукраїнського «Олімпійського тижня»  у навчальних закладах району  проведено спортивні заходи для учнів молодшої, середньої та старшої школи; відбулися змагання з міні-футболу, футболу серед хлопців, волейболу в залік районної Спартакіади школярів 2017-2018 навчального року; 5 жовтня 2017 року на базі Мачухівського НВК з нагоди дня Захисника України проведена масова районна Спартакіада з військово-прикладного п’ятиборства серед допризовної молоді навчальних закладів Полтавського району; 19.12.2017 року на базі Розсошенської гімназії проведено змагання «Веселі старти» серед учнів 5-их класів загальноосвітніх навчальних закладів.

   

          Методична служба спрямовує роботу на реалізацію завдань зі створення інформаційного освітнього простору, впровадження віртуальних форм у методичну роботу.


          Мережева взаємодія між педагогами  реалізується через створення сайтів та блогів  як окремих учителів, методистів  так і методичних об’єднань, творчих груп.


          Педагоги району беруть участь у Всеукраїнських та обласних вебінарах, он-лайн семінарах, організованих за допомогою Інтернет технологій.           

   

         Сайт Методичного сервісного центру став дієвим районним освітнім ресурсом, що слугує інструментом мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу району. Сторінки сайту містять інформацію на допомогу керівникам та педагогам, висвітлюють новини та презентують діяльність освітян. На веб-сайті  розміщується щомісячне електронне видання  «Методичний вісник».


          З метою науково-методичної підтримки закладів дошкільної і загальної середньої  освіти реалізується проект «Інформаційна районна система освіти».  Колекція цифрових ресурсів сьогодні містить понад 260 авторських розробок учителів, які сформовані за предметно-тематичним принципом.


         Проводиться робота щодо підготовки до проведення ДПА у формі ЗНО у навчальних закладах району: видано наказ  «Про призначення відповідальних за ЗНО у навчальних закладах району»; організовано роботу консультпунктів по підготовці учнів до складання ДПА у формі ЗНО; питання підготовки до ЗНО розглянуто на нараді заступників директорів навчальних закладів району 31.10.2017 року, нараді директорів навчальних закладів 20.12.2017 року.


          Завдання, визначені Статутом Комунальної організації (установа, заклад) «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району» Полтавської районної ради, повноваження,  делеговані відділом освіти відповідно до Договору, розпорядження, рішення, доручення районної державної адміністрації та районної ради колективом закладу виконуються в повному обсязі.

   

   

      Директор                                                                                              І.Л.Важеніна

   

   

   

   

  Дата создания: 05.01.2018 09:30:12
  Ким створено: (admin) Районна рада Полт. р-н
  05.01.2018

  Щоб залишити коментар авторизуйтесь.

  Повернутися до списку

  Календар подій

  Січень 2018

       

  Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4