• Версія для друку Більший шрифт Звичайний шрифт

  ПОЛОЖЕННЯ про помічника-консультанта депутата Полтавської районної ради

  Додаток 1
  до рішення першої сесії районної ради
  сьомого скликання (третє засідання)
  від 18 грудня 2015 року №1/УІІ-15
  ПОЛОЖЕННЯ
  про помічника-консультанта
  депутата Полтавської районної ради


  Глава 1
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  Стаття 1. Правовий статус помічника-консультанта депутата районної ради

  1.Відповідно до частини першої статті 291 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат Полтавської районної ради (надалі – депутат, депутат районної ради) може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.
  2. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.
  3.Помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах.
  4.Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.

  Глава 2
  ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ
  ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ РАДИ  Стаття 2. Права помічника-консультанта депутата районної ради

  Помічник-консультант депутата районної ради має право:
  1) входити і перебувати у приміщеннях Полтавської районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради, дотримуючись встановленого порядку:
  2) одержувати надіслану на ім’я депутата поштову й іншу кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата;
  3) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
  4) за письмовим зверненням депутата та за згодою керівництва районної ради користуватися копіювально-розмножувальною та компютерною технікою районної ради;
  5) за дорученням депутата ознайомлюватись з рішеннями, прийнятими районною радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях.

  Стаття 3. Обов’язки помічника-консультанта депутата районної ради

  Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:
  1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;
  2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата;
  3) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;
  4) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
  5) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
  6) допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
  7) надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

  Глава 3
  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА ПОСАДУ ТА
  ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ НА ПОСАДІ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА
  ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ РАДИ  Стаття 4. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта
  депутата районної ради.

  Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

  Стаття 5. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата районної
  ради

  Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата районної ради проводиться на підставі письмового подання депутата, голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду. До письмового подання депутата додається особиста заява особи, яка приймається на посаду помічника-консультанта, в якій зазначаються дані про дату народження, місце роботи чи рід занять, адресу та контактні телефони.

  Стаття 6. Припинення роботи на посаді помічника-консультанта депутата
  районної ради.

  Помічник-консультант депутата районної ради припиняє роботу на цій посаді :
  1) за особистою заявою;
  2) за письмовим поданням депутата до районної ради;
  3) у разі припинення повноважень депутата районної ради – з дати їх припинення.

  Глава 4
  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  Стаття 7. Посвідчення помічника – консультанта депутата районної ради

  1. Помічник – консультант депутата районної ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.
  2. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради, підписане головою районної ради, видається виконавчим апаратом районної ради за письмовим поданням депутата.
  3. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата або за його письмовим поданням.
  4. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради затверджується рішенням районної ради.


  Керуючий справами виконавчого
  апарату районної ради

  С.М.Декань

  Дата создания: 07.04.2016 14:36:46
  Ким створено: (admin) Районна рада Полт. р-н

  Щоб залишити коментар авторизуйтесь.

  Повернутися до списку