• Версія для друку Більший шрифт Звичайний шрифт

  Положення про президію

  Додаток
  до рішення першої сесії районної ради
  сьомого скликання (третє засідання)
  від 18 грудня 2015 року №1/УІІ-09


  П О Л О Ж Е Н Н Я
  про президію районної ради  1. Президія районної ради (далі – президія) є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.

  2. Президія утворюється районною радою. До складу президії входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

  3. Засідання президії скликається головою районної ради в разі необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина її складу. Головує на засіданнях президії голова районної ради, а в разі відсутності голови – його заступник.

  4. Основними завданнями, що покладаються на президію є:

  - координація роботи по підготовці сесій районної ради, погодження проектів рішень, інших документів і матеріалів з питань, що вносяться на розгляд ради;
  - визначення порядку контролю за виконанням рішень районної ради, пропозицій і зауважень депутатів, розгляду звернень громадян;
  - координація роботи постійних комісій, встановлення порядку попереднього розгляду в комісіях питань, віднесених чинним законодавством до відання районної ради та порядку внесення змін і доповнень до проектів рішень ради;
  - підготовка пропозицій по кандидатурах посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує районна рада;
  - аналіз стану справ у питаннях, віднесених до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
  - забезпечення взаємодії районної ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при проведенні заходів державного і районного значення;
  - розгляд пропозицій фракцій політичних партій, які мають представників в районній раді, громадських організацій і об'єднань, що стосуються спільної роботи;
  - надання методично-консультативної допомоги органам місцевого та регіонального самоврядування району, органам територіальної самоорганізації громадян у здійсненні ними своїх повноважень;
  - вивчення, узагальнення і розповсюдження нових форм і методів роботи рад;
  - інші питання поточної роботи ради.

  5. В межах компетенції, визначеної цим Положенням, президія готує висновки, пропозиції і приймає рішення. Рішення президії не повинні суперечити Конституції України, іншим законодавчим актам України, рішенням районної ради. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради може враховувати в своїх розпорядженнях.

  6. Засідання президії оформляється протоколом, який підписується головою районної ради або його заступником.

  7. Організаційне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

  Керуючий справами виконавчого
  апарату районної ради

  С.М.Декань


  Дата создания: 07.04.2016 14:34:36
  Ким створено: (admin) Районна рада Полт. р-н

  Щоб залишити коментар авторизуйтесь.

  Повернутися до списку