• Версія для друку Більший шрифт Звичайний шрифт

  РЕГЛАМЕНТ ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

  Додаток

  до рішення другої (позачергової)  сесії 

  районної ради сьомого скликання

  від 24 грудня 2015 року        

             

   

   

  Р Е Г Л А М Е Н Т

  П О Л Т А В С Ь К О Ї  Р А Й О Н Н О Ї  Р А Д И

  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

   

  РОЗДІЛ І

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  Стаття 1

  1. Полтавська районна рада (далі – рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Полтавського району у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами. До складу ради входять рівні за своїми правами депутати, з числа яких обираються голова ради та його заступник.

  2. Кількість депутатів районної ради визначено Законом України «Про місцеві вибори».

  3. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах визначається Конституцією України.

   

  Стаття 2

   Порядок роботи ради, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатської більшості в раді, депутатських фракцій встановлюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», положеннями про постійні комісії ради, про президію ради, цим Регламентом, іншими нормативними актами.

   

  Стаття 3

  Регламент ради (далі Регламент) - це нормативно-правовий документ, який визначає порядок діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань, діяльності постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень.

   

  Стаття 4

   Рада проводить засідання в будинку районної ради (м.Полтава, вул. Шевченка, 5), як правило.

   Ведення засідань ради здійснюється державною мовою.

   

  Стаття 5

  Діяльність ради, її органів, посадових осіб базується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх представників (депутатів), відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

   

  Стаття 6

  1. Доступ до публічної інформації забезпечується відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та регламентується розпорядженням голови районної ради.

  2. Гласність роботи ради забезпечується згідно з діючим законодавством про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.

  3. Журналісти та технічні працівники засобів масової інформації акредитуються при раді розпорядженням голови ради на підставі офіційного подання засобу масової інформації або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням відповідних документів. Акредитація може бути припинена на умовах, передбачених діючим законодавством.

   

  Стаття 7

  1. За окремим рішенням більшості від загального складу ради може проводитися закрите пленарне засідання.

  2. На закритому засіданні ради мають право бути особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

  3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

  4. Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

  5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

   

  Стаття 8

  1. Районна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Якщо до ради обрано менше двох третин складу ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої повноваження рада попереднього скликання.

  2. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

   3. Голова районної виборчої комісії скликає нараду представників політичних партій, які отримали депутатські мандати в раді. Нарадою визначається порядок розміщення депутатів у залі засідань, який, як правило, зберігається до кінця скликання.

   

  Стаття 9

   1. Під час пленарного засідання ради з залі перебувають працівники виконавчого апарату районної ради, які забезпечують його проведення.

   2. Особи, запрошені на пленарне засідання ради, розміщуються на відведених для них в установленому порядку місцях.

  Стаття 10

  1. На пленарне засідання ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, окремі громадяни. Список запрошених складається виконавчим апаратом районної ради і погоджується з головою ради або його заступником.

  Депутати ради попередніх скликань мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях ради.

  Народні депутати України, депутати обласної ради мають право брати участь у пленарному засіданні ради з правом дорадчого голосу.

  2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатам про присутність запрошених осіб.

   

  Стаття 11

   Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні.

   

  Стаття 12

   Організаційне, правове, документальне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння діяльності депутатських фракцій та груп, депутатської більшості у раді здійснює виконавчий апарат районної ради.

   

  Стаття 13

   Виконавчий апарат районної ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

  Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними, місцевими органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

   

   

   


  Страница 1 - 1 из 8
  Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
  Дата создания: 07.04.2016 14:19:15
  Ким створено: (admin) Районна рада Полт. р-н

  Щоб залишити коментар авторизуйтесь.

  Повернутися до списку