• Версія для друку Більший шрифт Звичайний шрифт

  Про Програму сприяння функціонуванню сфери надання адміністративних послуг Полтавського району на 2018 рік

  ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

  ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДА

  П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

   РІШЕННЯ

  Про Програму сприяння функціонуванню 

  сфери надання адміністративних  послуг 

  Полтавського району на 2018 рік 


            Розглянувши подання районної державної адміністрації щодо внесення на розгляд сесії районної ради Програми сприяння функціонуванню сфери надання адміністративних  послуг Полтавського району на 2018-2019 роки та відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, районна рада вирішила:

  1. Затвердити Програму сприяння функціонуванню сфери надання адміністративних  послуг Полтавського району на 2018 рік (додається).

  2. Організацію виконання даного рішення покласти на відділи та управління райдержадміністрації.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів та цін.
  Голова районної ради


                                            М.М.КОНОНЕНКО   

  ПАСПОРТ

  Програма сприяння функціонуванню сфери надання
  адміністративних послуг Полтавського району на 2018 рік

  п/п

  Назва

  Програма сприяння функціонуванню сфери надання адміністративних  послуг Полтавської району на 2018 рік 

  1.

  Підстава для розробки Програми

  Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», доручення голови обласної державної адміністрації від 05.06.2014р. № 01-16/694 щодо реформування сфери надання адміністративних послуг в області

  2.

  Ініціатор - головний замовник Програми

  Полтавська районна державна адміністрація

  3.

  Розробник Програми

  Відділ з питань надання адміністративних послуг Полтавської районної державної адміністрації

  4.

  Учасники Програми

  Структурні підрозділи рай- держадміністрації, територіальні органи виконавчої влади, що надають адміністративні послуги

  5

  Мета Програми

  Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення; постійне поліпшення якості їх обслуговування; забезпечення стабільності; рівності перед законом; оперативності та своєчасності; неупередженості та справедливості; відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг.

   

  6

  Терміни і етапи реалізації

  2018  рік

  7

  Перелік цільових проектів і підпрограм

  -

   

  8

  Джерела

  фінансування

  Програми

   

  Кошти районного бюджету

  9

  Система організації контролю за виконанням заходів Програми

   

  Щоквартальний моніторинг реалізації заходів Програми

  10

  Обсяги коштів, необхідних
  на фінансування заходів Програми

   

  2018 рік – 10 500 грн.

   

  11

  Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

  Забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру;

  -   виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

  - зменшення часу, необхідного для відвідування органів влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного, дозвільного та погоджувального характеру;

  - отримання максимуму адміністративних послуг та документів дозвільного характеру в одному приміщенні;

  -    створення зручного для споживачів послуг режиму роботи Сфери надання адміністративних послуг.

   

  12.

  Координація роботи та контроль за виконанням заходів Програми

  Координацію та взаємне інформування учасників Програми здійснює відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на райдержадміністрацію та на постійну комісію Полтавської районної ради з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін.

   

   

  Програма
  сприяння функціонуванню сфери надання адміністративних послуг Полтавського району на 2018 рік

  І. Загальні положення

  Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба у розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та територіальних органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне та якісне надання адміністративних послуг.

  На виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.04.2013. № 100 «Про реформування сфери надання адміністративних послуг в районі» утворено Центр надання адміністративних послуг Полтавської районної державної адміністрації.

  Діяльність Сфери надання адміністративних послуг, його основні завдання та принципи базуються на вимогах і потребах сьогодення, крім того він забезпечує принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг, а саме:

  1)    верховенство права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

  2)     стабільності;

  3)     рівності перед законом;

  4)     відкритості та прозорості;

  5)     оперативності та своєчасності;

  6)     доступності інформації про надання адміністративних послуг;

  7)    раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

  8)     неупередженості та справедливості;

  9)     доступності та зручності для суб’єктів звернень.

  Послуги забезпечуються відповідно до розпорядження КМУ від 16 травня 2014 року № 523-р «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

  На даний час з відділом активно співпрацюють такі суб’єкти надання адміністративних послуг: Полтавський районний сектор державної міграційної служби України у Полтавський області (1 послуга), районний  відділ Головного управління з питань геодезії, картографії та кадастру у Полтавської області (18 послуг), управління ветеринарної медицини – 1 послуга.

  Суб’єктами надання адміністративних послуг затверджені необхідні інформаційні та технологічні картки відповідно до вимог законодавства. 

  На сайті райдержадміністрації ведеться розділ відділу з питань надання адміністративних послуг, де розміщено їх перелік, інформацію про режим роботи, місцезнаходження, довідковий телефон,  основні нормативно - правові документи, положення, інформація про діяльність.

  ІІ. Мета та основні завдання Програми

  Метою Програми є створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, постійне поліпшення якості їх обслуговування, забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг органами влади, надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом сприяння повноцінному функціонуванню відділу з питань надання адміністративних послуг.

  Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області, району та держави в цілому. Заходи Програми не дублюються з іншими регіональними Програмами.

  ІІІ. Напрями та заходи виконання Програми

  Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, на виконання заходів Програми можуть також спрямовуватися кошти з інших джерел не заборонених законом.

  Обсяг фінансування заходів щодо забезпечення належної роботи Сфери надання адміністративних послуг  розроблено із врахуванням відповідних рекомендацій щодо створення та облаштування Центрів надання адміністративних послуг.

  Як економічний ефект можна розглядати раціональне використання робочого часу працівників, відповідальних за надання адміністративних послуг та суб’єктів звернень.

  Фінансова сталість програми в подальшому цілком залежатиме від району та забезпечуватиметься необхідністю виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та нормативно-правових  актів   Кабінету  Міністрів України, прийнятих  на його виконання. Примірним положенням про центр надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 118 передбачено, що фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сфери надання адміністративних послуг  здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

          

  ІV. Етапи виконання програми.

  Виконання програми здійснюється щомісячно в залежності від фактичних потреб сфери надання адміністративних послуг.

   

  V. Очікувані результати виконання Програми

  - побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, шляхом сприяння функціонуванню Сфери надання адміністративних послуг ;

  - підвищення якості надання адміністративних послуг;

  - створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру суб’єктами звернення;

  - забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв у відповідних адміністративних органах;

  - мінімізація корупційної складової за рахунок забезпечення незалежності адміністраторів від суб’єктів звернень.

   

  VI. Контроль за виконанням Програми

  Забезпечення виконання завдань Програми передбачається, шляхом поетапного та якісного виконання заходів, підвищенням ефективності взаємодії з питань надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

  Моніторинг реалізації Програми здійснюється щокварталу.

  Виконавці, які є відповідальними за реалізацію заходів даної Програми, щорічно інформують головного розробника про стан їх виконання.

  На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання відповідної Програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

  Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками: обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;

  досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

  відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;

  повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання Програми; рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Програми.

  узагальнена інформація розглядатиметься на нарадах у голови райдержадміністрації та буде висвітлюватися на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги» та періодично через районну газету.

   

   

   
  ЗАТВЕРЖЕНО
  рішенням п’ятнадцятої сесії
  районної ради сьомого
  скликання


  Заходи

  щодо реалізації Програми сприяння функціонуванню сфери надання адміністративних послуг Полтавського району на 2018 рік за рахунок коштів районного бюджету.

   

  п/п

  Зміст заходу

  у 2018 році

  1.

  Забезпечення канцелярськими товарами

  5500

  2.

  Заправка картриджів (два картриджі на місяць)

  2000

  3.

  Придбання запасних частин до майна та обладнання

  2000

  4.

  Поточні видатки, непередбачувані витрати, ремонт обладнання.

  1000

   

  Всього за рік:

  10500

   


  Керуючий справами
  виконавчого апарату районної ради                                                                                                       С.М. Декань  23.10.2017

  Щоб залишити коментар авторизуйтесь.

  Повернутися до списку