Запобігання проявам корупції


Нормативно-правові акти з питань запобігання і протидії корупції

Читати далі

Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Читати далі

Фінансовий контроль

Читати далі

Про здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Читати далі

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Читати далі

Шановні депутати!


Звертаємо Вашу увагу, що Законом України «Про запобігання корупції» (стаття 3, 45), Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 за № 2 (зі змінами) «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» передбачено, що депутати місцевих рад повинні подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.


За звітний 2017 рік, така декларація повинна бути подана в термін з 01 січня до 01 квітня 2018 року, шляхом заповнення форми Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.


За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 56-44-00 – керуючий справами виконавчого апарату Полтавської обласної ради.


Додатково зазначаємо, що розділ VIII зазначеної декларації містить відомості щодо корпоративних прав.


Статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції» покладені зобов’язання депутатів місцевих рад передавати в управління іншій особі належні їм корпоративні права.


Отже, у разі наявності у Вас корпоративних прав, їх необхідно передати в порядку, визначеному Законом.

Стосовно додаткових заходів фінансового контролю
депутатів місцевих рад

Статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції» визначені додаткові заходи здійснення фінансового контролю, що покладають на депутатів місцевих рад обов’язок у десятиденний строк письмово повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції, у встановленому ним порядку, про:


1) відкриття депутатом або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента, із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента;


2) суттєвої зміни у майновому стані депутата, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

* прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, станом на 1 січня 2018 року становить 1762 грн. (50*1762=88100)

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20

Читати далі

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, депутатам районної ради необхідно до 01 квітня 2020 року подати електронну декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік до Єдиного державного реєстру декларацій.

Декларація заповнюється на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до ст. ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (із змінами та доповненнями) :

  1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Окрім зазначеного переліку суб’єктів, електронну декларацію подають особи, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, до яких відносяться посадові особи юридичних осіб публічного права- працівники юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

  1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
  2. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
  3. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

За порушення антикорупційного законодавства передбачено адміністративну відповідальність.

Так, згідно ст.172-6 «Порушення вимог фінансового контролю» Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу

Читати далі

Щодо тих депутатів, які ЗАВЕРШУЮТЬ свою каденцію:

Згідно з вимогами частини 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Відповідно до абзацу 1 ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Читати далі

Подання щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2020 рік

Звертаємо увагу, що депутати місцевих рад зобов’язані подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація).

За звітний 2020 рік, така декларація повинна бути подана в термін з 01 січня до 31 березня 2021 року, шляхом заповнення форми Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Підстава: ст. ст. 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції».

Читати далі
Сторінка 1 з 1

Календар подій

ПнВтСрЧтПтСбВс

Полтавський
район

відеофільм


Фотогалерея


Відеоканал


Актуальні
конкурси