Безпека інвестиції


іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій. З метою забезпечення сприятливого і стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.

Правове регулювання іноземних інвестицій на національному рівні здійснюється спеціальними нормативно-правовими актами у цій сфері, а також нормами валютного, корпоративного, податкового, антимонопольного законодавства.

Основними нормативно-правовими актами України у цій сфері є закони України: «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р., «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.91 р. та «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.

Гарантії для іноземних інвесторів відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" (ст. ст. 8-12):

ü гарантії у разі зміни законодавства. Чинним законодавством України встановлено, що якщо у подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватись гарантії захисту інвестицій, зазначені у Законі України "Про режим іноземного інвестування", то протягом 10 років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені у цьому Законі, до іноземних інвестицій, що були фактично здійснені та зареєстровані до набрання чинності зазначеним Законом, застосовуються державні гарантії, встановлені чинним на той час законодавством;

ü гарантії щодо примусових вилучень. Встановлена заборона націоналізації іноземних інвестицій, а також їх реквізиції (за винятком випадків реквізиції для здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій, що проводиться на підставі рішень органів, уповноважених на це КМ України, і повинна супроводжуватись швидкою, негайною та ефективною компенсацією іноземному інвестору завданих йому збитків – на основі поточної ринкової та/або обґрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором або аудиторською фірмою);

ü гарантії щодо незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, які передбачають право іноземних інвесторів на оскарження таких дій, а також на компенсацію та відшкодування збитків, завданих іноземним інвесторам внаслідок дій, бездіяльності чи неналежного виконання державними органами України чи їхніми посадовими особами, передбачених законом обов"язків щодо іноземного інвестора чи підприємства з іноземними інвестиціями;

ü гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності, що полягають у закріпленні за іноземним інвестором права на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення інвестиційної діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України;

ü гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій: іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів гарантується безперешкодний і негайне переміщення за кордон прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій відповідно до порядку, визначеного НБУ.

На сьогодні діють такі міжнародно-правові акти, що регулюють порядок захисту іноземних інвестицій:

1. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами – передбачає розв"язання спорів Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів. Проте для передання спору на розгляд Центру необхідна письмова згода учасників спору. Держави-учасниці не мають права використовувати засоби дипломатичного захисту чи звертатися з позовами міжнародно-правового характеру, якщо сторонами було погоджено передати спори для розв"язання згідно з цією Конвенцією.

2. Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства з гарантії інвестицій – запроваджує міжнародну систему страхування іноземних інвестицій. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій, яке створюється відповідно до цієї Конвенції, надає гарантії, включно з укладенням договорів страхування та перестрахування некомерційних ризиків щодо інвестицій держав-учасниць. До переліку ризиків, які можуть покриватися відповідно до Конвенції, належать запровадження обмежень на переказ валюти за межі приймаючої держави; експропріація або аналогічні заходи, внаслідок яких інвестор позбавляється права власності на свої капіталовкладення; відмова приймаючої держави від договору з інвестором, коли відсутня можливість врегулювання такої ситуації в судовому чи арбітражному порядку, а також війна та громадянські заворушення на території приймаючої держави.

Читати далі
Сторінка 1 из 1

Календар подій

ПнВтСрЧтПтСбВс

Полтавський
район

відеофільм


Фотогалерея


Відеоканал


Актуальні
конкурси